27. jun, 2014

Att vänta...

Kvinnan stod i dörröppningen, avvaktande. Solhatten dolde ansiktet. Hon börjar känna sig otålig. ”Kommer han inte snart?”

I bakgrunden hörde hon vågornas brus ifrån havet. Som om de ville säga henne något.