7. sep, 2014

Onårbarhet i tystnad

Musikstund i lung miljö. Som en samvaro i kvällningen. Mannen läser aftontidningen och kvinnan underhåller med pianomusik "Hur ska vi börja?" Hon slår an tonen med sitt pekfinger. Två människor i ett grönt rum. Röd klänning. I väntans tider. Söndag. Slår ihjäl tiden.

Varför ger man sig in i ett äktenskap? Vad vet man om livet egentligen? Vad får man ut av en tidning egentligen? Vad händer till kvällen i en riktigt liten lägenhet?

Absolut ingeting...