27. sep, 2014

De finns...

En stilla kväll i skärgården. Inte ett ljud eller krusning på vattenytan. Allt är stilla. Ljudlöst. Klippor, skön himmel. Det är bra tider. Två människor i en kajak. Det andas frihet och rörelse framåt. Inspirerad av att de är på väg. Ljusgul himmel. Två kanotister. Soft.  Stilla vatten. Kanske ett möte med UFOT.

De finns, de finns…