14. dec, 2014

Mitt förflutna bestämmer inte min framtid...

"Jag vet att dagen idag är min dag. Glad att jag har kunskap om att det är jag tillsammans med mina medmänniskor som skapar varje minut, varje dag. Ansvaret för att jag ska stå i min kraft är alltid jag. Ingen annan kan styra eller kontrollera mig. Min egen närhet och min egen kärlek till mig själv är alltid jag som ska bevara. Min öppenhet och hängivenhet jag hade som startmotor är nog lite skadad. Men jag ska som en klok forskare inte ge upp. Det var det förtrycket gjorde. Jag ger inte upp min intigritet. Jag tänker skapa ett gott liv till mig själv och andra. Nobelfesten har nyss börjat."

 

"Man måste gå vidare och se ljusare och nyare in i framtiden. Måste utveckla sig själv, växa som människa. Att tänka bakåt är dåligt om man haft det svårt. Framtiden kan vara positiv. "